سلام بچه ها در مورد شعر قبلیم سوء تفاهم هایی شده که در موردش خدمتتون عارضم که :

ما ز هم کلاسی ها چشم یاری داشتیم                    خود غلط بود آنچه می پنداشتیم

تا درخت دوستی برگی دهد                                  حالیا رفتیم و شعری ساختیم

این گونه کلکل رسم دانشجو نبود                           ورنه با شماها ماجراها داشتیم

لحن حرفت شیوه ای چون جنگ داشت                    ما ندانستیم و طنز پنداشتیم

شیطنت رفت و شکایت کس نکرد( سر عمر)             جانب حرمت فرو نگذاشتید(سر عمر)

گفتید خود به ما توهین کردی عابدی                   ما قصد و غرض در شعر خود  نگذاشتیم

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: مهسا عابدی    |    |
نظرات()