زندگی دنیا به دو نیمه تقسیم می شود

نیمه ی اول در انتظار نیمه ی دوم ....نیمه ی دوم در حسرت نیمه ی اول

پس بیاییم قوانین را نادیده بگیریم ..و.......

پیام  (msd)

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 آذر 1388    | توسط: آرش خالق ژاده    |    |
نظرات()